OmniaZorg streeft ernaar de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening continu te verbeteren. Om blijvend hoogkwalitatieve zorg te kunnen bieden en leveren, hebben wij de inbreng van onze cliënten nodig. De ideeën, suggesties en kritieken van onze cliënten zijn erg waardevol. Wij hechten veel belang aan de medezeggenschap van onze cliënten en zijn op zoek naar mensen die interesse hebben om lid te worden van de cliëntenraad.

GEZOCHT: LEDEN CLIENTENRAAD M/V

Wat doet de cliëntenraad? 

Hoofdtaak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van OmniaZorg te behartigen. Dit doet zij door met een cliëntenperspectief te kijken naar de zorg- en dienstverlening van OmniaZorg. De cliëntenraad heeft instemmingsrechten, adviseert en reikt ideeën aan ter verbetering van de huidige kwaliteit van de zorg. De leden van de cliëntenraad komen bijeen om te vergaderen en hebben daarnaast periodiek een overleg met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad weet wat er leeft bij de achterban en is in staat om dit goed te verwoorden. Een goed functionerende cliëntenraad draagt immers bij aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten.

Waar zijn we op zoek naar? 

Momenteel zoeken wij gemotiveerde mensen die directe ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening. Niet alleen cliënten kunnen lid worden van de cliëntenraad, maar ook mensen die direct betrokken zijn bij de zorg van cliënten (bijvoorbeeld mantelzorgers). De zittingsduur bedraagt drie jaar.

Profielschets

 • In staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van OmniaZorg;
 • In staat zijn onderscheid te zien tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van de cliënten in het algemeen;
 • Binding hebben met de doelgroep en betrokkenheid bij de organisatie;
 • Goed op de hoogte zijn van wat er leeft bij de achterban en dat kunnen en durven verwoorden;
 • Onafhankelijk, niet gebonden of werkzaam bij een andere zorgorganisatie;
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
 • Goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband);
 • Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • De tijd en energie hebben om zich te kunnen verdiepen in de actuele ontwikkelingen/beleidsterreinen van de zorg en om tijd te kunnen besteden aan vergaderen, het voorbereiden van adviezen;
 • Actief deelnemen aan de vergaderingen;

Voor de rol van voorzitter gelden een aantal extra eisen:

 • Leiding kunnen geven aan de vergadering;
 • Over het vermogen beschikken om de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • In staat zijn om een functionele samenwerkingsrelatie met Raad van Bestuur op te bouwen;
 • In staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid);
 • In staat zijn de cliëntenraad intern en extern te vertegenwoordigen;
 • Overzicht hebben over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de zorg(instelling).

Sollicitatie

Heeft u belangstelling in een functie als cliëntenraadslid stuur dan  uw persoonlijke motivatiebrief naar OmniaZorg, t.a.v. Personeelszaken, Dublinstraat 48, 2713 HS Zoetermeer of via mail naar info@omniazorg.nl

Heb je vragen over deze vacature dan kunt u contact opnemen met: mw. A. De Lorenzo, beleidsmedewerker, telefoon: 085 401 9210.

Solliciteer nu op deze vacature:

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 128 MB.
  Upload hier uw motivatie als brief, bij voorkeur als PDF. (.doc en .docx zijn ook toegestaan)
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 128 MB.
  Upload hier uw CV, bij voorkeur als PDF. (.doc en .docx zijn ook toegestaan)