OmniaZorg doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar wij horen het ook graag als u een suggestie of klacht heeft waarmee wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Wij zien u suggesties, klachten, maar ook uw complimenten als adviezen waar wij veel aan hebben.

Klachtenafhandeling

Wanneer u ergens ontevreden over bent, bespreek dat dan met de direct betrokken medewerker of zijn/haar directe leidinggevende. Als u dit niet wilt of als u niet tot een oplossing kunt komen met hen, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit is Anne De Lorenzo. U kunt haar onder werktijden bereiken via ons algemene nummer 085 – 401 9210 of via de mail A.delorenzo@omniazorg.nl.
OmniaZorg streeft naar een zorgvuldige behandeling van uw klacht. Indien nodig zullen wij u om meer informatie vragen over de betreffende klacht en/of suggestie. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen en houden u gedurende deze periode op de hoogte van de status van de klacht.

Ontevreden over de klachtenafhandeling?

Wanneer u vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of de klacht niet binnen de gestelde termijn is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen.
U kunt uw klacht schriftelijk indienen door gebruik te maken van het vragenformulier (pdf, 98 KB) van de Geschillencommissie Zorg Algemeen die u op de Geschillencommissie website kunt vinden en kunt opsturen naar: de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U dient daarbij ook het klachtengeld van € 52,50 te voldoen. Meer informatie vind u op de Geschillencommissie website.
Let wel: Voorwaarde is dat u uw klacht eerst bij ons moet hebben ingediend. Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld of de klacht niet binnen de gestelde termijn behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
In onze algemene voorwaarden (pdf, 260 KB) kunt u hier meer over lezen.

Klachtenregelement

OmniaZorg maakt gebruik van een professioneel klachtenreglement. Aan de hand daarvan kunnen we klachten vertrouwelijk en ordentelijk behandelen. In ons klachtenreglement vindt u onder andere de procedure voor het indienen van een klacht, de daarvoor gestelde termijnen en het verloop van het proces.

Compliment, tevreden?

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de zorg die we leveren. Dat vinden we leuk om te horen. U kunt dit op verschillende manieren laten weten:

  • Vertel het aan onze zorgmedewerkers;
  • Geeft het door aan de organisatie, via email, WhatsApp of andere kanalen;
  • Deel het met anderen, zodat meer zorgvragers met ons in contact kunnen komen.

Wij zijn tevreden als u de zorg krijgt die u nodig heeft. Daar doen we het immers allemaal voor.