OmniaZorg biedt alomvattende persoonsgerichte thuiszorg aan iedereen die dit nodig heeft. Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt. Wij voorzien in de zorgvraag en persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. Dit doen we met vaste zorgverleners die de situatie van onze cliënten kennen en hun culturele en religieuze achtergrond begrijpen en respecteren. Omdat ons betrokken team letterlijk en figuurlijk de taal van de cliënt spreekt, kunnen onze cliënten zich focussen op het allerbelangrijkste: hun gezondheid.
OmniaZorg is actief in de regio’s Haaglanden (Den Haag), Delft, Holland-Rijnland (Leiden), Midden-Holland (Gouda) en Rijnmond (Rotterdam). OmniaZorg geeft naast deze diensten ook advies en voorlichting aan zorgverleners over cultuursensitieve zorgverlening. Omnia betekent in het Latijns ‘allesomvattend’ en in het Arabisch ‘wens’. Onze wens is om allesomvattend te zijn in onze zorgverlening.

Respectvol, professioneel en persoonlijk

De kernwaarden van OmniaZorg zijn respectvol, professioneel en persoonlijk. Deze kernwaarden vormen de basis van alles wat we doen en zijn leidend bij de zorg en ondersteuning die we leveren. Vanuit persoonlijke aandacht stellen we uw wensen centraal. Hierbij benaderen we uw culturele en religieuze normen en waarden op een respectvolle en professionele manier. Daarbij vinden we het essentieel dat we de benodigde zorg en ondersteuning goed afstemmen met de betrokken mantelzorger(s) en familie. Zo zorgen we er op alle mogelijke manieren voor dat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Wij werken samen met verschillende partijen om u , waar nodig, een compleet pakket aan zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zo onderhouden we goede contacten met onder anderen huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars en GGD.

Uw zorgvraag centraal

Uw zorgvraag staat bij ons centraal. Dit betekent dat wij de benodigde zorg op een flexibele manier afstemmen op uw behoefte en u zorg op maat bieden. Hierbij houden we ook rekening met culturele en religieuze normen en waarden. Wij werken vervolgens doelgericht aan de hand van een Zorgplan en zetten de meest passende zorgverleners in om in uw zorgbehoefte te voorzien. Tijdens het hele proces bewaakt OmniaZorg de voortgang en de kwaliteit van de zorg.

Organisatiestructuur

OmniaZorg is een stichting die dagelijks wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. Het Bestuur wordt geadviseerd door een cliëntenraad en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.

OmniaZorg biedt de volgende diensten:
  • Hulp in de huishouding

  • Persoonlijke verzorging

  • Verpleging

  • Begeleiding & ondersteuning

  • Opleiding & training

Algemene leveringsvoorwaarden

In onze algemene leveringsvoorwaarden vindt u alle rechten en plichten van OmniaZorg en u als cliënt.

Hier vindt u onze leveringsvoorwaarden: Algemene Voorwaarden 2022