OmniaZorg wil iedereen, die te maken krijgt met een zorgvraag in de thuissituatie, de meest passende kwalitatieve zorg en ondersteuning bieden. We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van alle betrokken zorgverleners, familieleden en vrijwilligers en organiseren, in overleg met de cliënt, de beste zorg samen met alle betrokken partijen.

Certificeringen

OmniaZorg is in het bezit van het Gouden Prezo-kwaliteitslabel . Prezo is een manier van werken en denken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. Prezo richt zich niet op protocollen, systemen of richtlijnen, maar kijkt in eerste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan cliënten. Meer informatie is te vinden op de Perspekt website.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De brancheorganisaties in de zorg hebben regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht van zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. OmniaZorg volgt als betrouwbare, integere en professionele partner de richtlijnen van deze code. De Governancecode Zorg stelt eisen aan het werk van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van OmniaZorg. Om aan de eisen te voldoen, hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onder andere afspraken gemaakt over scholing, het eigen functioneren en de evaluatie daarvan. Deze afspraken zijn opgenomen in reglementen. Reglementen die bijvoorbeeld de verhouding tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vastleggen.

Compliment van Social Return

OmniaZorg heeft een compliment mogen ontvangen van de gemeente Den Haag in verband met het behalen van de doelstellingen ten aanzien van de regeling Social Return. Door deze regeling helpt OmniaZorg als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. Het werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag kwam bij ons lang om het compliment te overhandigen.