Verzorging

Wanneer u voor een lange of korte periode, bijvoorbeeld door een beperking, ziekte of na een ongeval of ziekenhuisopname hulp nodig hebt, dan kunt u voor persoonlijke verzorging een beroep doen op OmniaZorg. Onze verzorgenden kunnen u helpen bij onderdelen van de dagelijkse verzorging zoals het aantrekken van steunkousen en het in- en uit bed stappen . Ze kunnen u ook ondersteunen bij activiteiten als douchen en aankleden of uitkleden.
Het kan moeilijk zijn om zorg op maat te vinden. OmniaZorg kan u daarbij helpen en u de zorg leveren die voldoet aan uw wensen en behoeften. Via Zorg in Natura of Persoons Gebonden Budget (PGB) helpen wij u met het aanvragen van de juiste indicatie en het inzetten van de benodigde en gewenste zorg.

Verpleging

Onze verpleging wordt verleend door gediplomeerde en BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerde verpleegkundigen. Ze helpen u bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen, zoals wondverzorging, het toedienen van medicijnen, het zetten van injecties en het zelf leren injecteren. Ook krijg u advies over hoe om te gaan met de ziekte. Zo zorgen onze verplegers er samen met u voor dat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Verder is onze noodtelefoon (085-1303781) 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor al onze cliënten.

Begeleiding

Onze begeleiding is gericht op behoud, bevordering of compensatie van uw zelfredzaamheid. Daarom biedt OmniaZorg individuele begeleiding door professionele begeleiders bij u thuis aan. Wanneer u niet meer zo goed zelfstandig taken kunt uitvoeren, kunnen wij u ondersteunen bij het toepassen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven. Samen kijken we naar wat u kunt en wat er mogelijk is. Zo werken we aan een toekomst waarin u weer mee kan doen met de mensen in uw omgeving.

Palliatief terminale zorg

Wanneer u de laatste fase van uw leven thuis wilt doorbrengen, kan OmniaZorg u de benodigde zorg bieden. Wij maken afspraken met u over de momenten waarop onze zorgverleners voor u zorgen en de momenten waarop uw naasten dit doen. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze fase van uw leven. Indien u daar behoefte aan heeft kunnen we ook geestelijke verzorging voor u en/of uw naasten regelen.
Palliatief terminale zorg is speciaal voor mensen die niet meer zullen genezen en in die laatste fase van hun leven graag thuis willen zijn. Voor deze zorg is een indicatie nodig.

Dagbesteding

Als u een lichamelijke en/of psychische beperking heeft, kan de dagbesteding een manier zijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Door gebruik te maken van de dagbesteding/dagbehandeling krijgt u een goed dagritme, verbeterd uw kwaliteit van leven en worden uw naasten wat minder belast waardoor ze de zorg langer vol kunnen houden.
Vervoer dagbesteding
In principe komt u met eigen vervoer naar ons toe. Als u een indicatie heeft dat u niet zelfstandig naar de dagbesteding kunt komen, halen we u op en brengen u thuis,. Wij helpen u graag met de aanvraag van de juiste indicatie.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke taken kunnen op een gegeven moment te zwaar worden. Denk hierbij aan boodschappen doen, stofzuigen, dweilen en het schoonmaken van het toilet. Wij kunnen u hierbij helpen. Voor huishoudelijke hulp vraagt u zelfstandig een indicatie aan bij het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) loket. Er wordt dan met u afgesproken bij welke huishoudelijke werkzaamheden u ondersteuning ontvangt. Vervolgens krijgt u, op de met u afgesproken tijden, bezoek van één van onze professionele huishoudelijke hulpen.