Cliëntenraad Omniazorg

OmniaZorg heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënten. En volgt het beleid van OmniaZorg op de voet. Op basis daarvan geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van OmniaZorg.

De cliëntenraad richt zich op het algemeen belang van de cliënten. Ze wil graag aandacht besteden aan de onderwerpen, die bij cliënten leven. Ook uw suggesties om de zorg te verbeteren zijn daarom van harte welkom.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u onder werktijden bellen met de klachtenfunctionaris, tel: 085 40 19 210 of mailen met info@omniazorg.nl.

Wie zitten er in de cliëntenraad Thuiszorg?

De leden van de cliëntenraad ontvangen zelf ook zorg van OmniaZorg. Of ze hebben een familielid dat zorg ontvangt. Ze hebben dus zelf ook ervaring met OmniaZorg. De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden.  De huidige leden zijn:

Mostafa Moussane – voorzitter

Peter Vergers – penningmeester

Vacature – secretaris

De cliëntenraad komt bijeen bij OmniaZorg, Röntgenstraat 9, 2719 DX in Zoetermeer. Zij beoogt een afspiegeling te zijn van de cliënten van OmniaZorg.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert ongeveer 6 maal per jaar, waarvan 2 x met het bestuur van OmniaZorg. De vergaderingen zijn ook voor cliënten toegankelijk. Voor het vergaderschema 2022 zie de website onder cliëntenraad. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De agenda en de notulen staan ook op de website. Aan het eind van het jaar stelt de cliëntenraad een jaarverslag op.

In 2022 wil de cliëntenraad onder meer telefonische interviews uitvoeren om te luisteren naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënten.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor inlichtingen, ideeën, wensen, suggesties, op- en aanmerkingen kunt u ons:

  • Schrijven: Cliëntenraad OmniaZorg, Röntgenlaan 9, 2719 DX Zoetermeer
  • Bellen: Peter Vergers 06 22 70 55 49
  • Mailen: info@omniazorg.nl

De raad hoort graag over zaken die beter kunnen en/of moeten. Zij zet zich met OmniaZorg in voor de best mogelijke zorg.

Onze huidige cliëntenraad is op zoek naar één nieuw lid. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.