In 2030 is één op de drie 65-plussers in de vier grote steden een oudere met een migratieachtergrond.

Het aantal van deze ouderen met een zorgvraag of dementie in Nederland stijgt snel. Zij maken doorgaans weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Enerzijds omdat het aanbod van dementiezorg en ondersteuning niet aansluit bij wat ze nodig hebben, anderzijds omdat ze niet op de hoogte zijn van dat aanbod. Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen.

Per 15 februari 2022 is OmniaZorg gestart met een dagbesteding die cultuur sensitieve en meertalige zorg biedt aan ouderen met of zonder migratieachtergrond en beperkingen, waaronder beginnende dementie, maar ook eenzaamheid en moeite met het vullen van de dag met zinvolle activiteiten.

De dagbesteding zal dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving bieden. Met andere woorden draagt het bij aan algemene gezondheid en kwaliteit van leven.

Daarnaast dient dagbesteding ook als verlichting (respijtzorg) voor partners, kinderen of verzorgers. Het is ook een manier om mensen de gelegenheid te geven langer thuis te blijven wonen, zonder hun mantelzorgers te overbelasten.

OmniaZorg hecht veel waarde aan goede communicatie met haar cliënten. Communicatie heeft echter niet alleen betrekking op taal, maar ook op de omgangsvormen en het begrijpen van de culturele codes en gebruiken. Om hierin te voorzien biedt OmniaZorg belevingsgerichte professionele zorg die cultuursensitief van aard is. De wensen, voorkeuren, behoeftes en belevingswereld van de cliënt vormen de rode draad bij het leveren van ons aanbod aan activiteiten en de wijze waarop wij omgaan met onze cliënten.

Onze enthousiaste medewerkers zorgen er in een huiselijke sfeer voor dat u door middel van diverse activiteiten zoveel mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden en in contact bent met leeftijdsgenoten. Denk daarbij aan het spelen van gezelschapsspellen, het maken van wandelingen, samen bewegen, knutselen, schilderen, samen koken of het bespreken van actuele onderwerpen. Deze gestructureerde activiteiten bieden ondersteuning en houvast. Wij vinden het belangrijk dat u zelf de regie heeft over de invulling hiervan. Daarom bieden wij meerdere keuzemogelijkheden, die aansluiten bij uw wensen en interesses. Samen met u kijken we waar u graag aan deelneemt en wat voor u van toegevoegde waarde is. Hiervoor stellen we een activiteitenplan op.

  • Adres: Randveen 58 g, 2544 RN in Den Haag;
  • Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 16:00 uur;
  • Telefoonnummer coördinator 06-15323875.

Dagbesteding aanvragen

Zou u graag willen deelnemen aan onze dagbesteding? Of heeft u een familielid voor wie de dagbesteding interessant kan zijn? Dan kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek met onze coördinator dagbesteding 06 15 32 38 75. U kunt zich ook aanmelden via onderstaande knop.