05-03-2021

Nieuw vaccinatieschema

In januari jl. hebben onze medewerkers een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Echter, op het moment dat zij hiervoor een afspraak wilde maken bij de GGD, bleek de overheid het vaccinatieschema te hebben aangepast. Dit betekende dat medewerkers in de wijk- en thuiszorg pas op een later tijdstip konden worden gevaccineerd. Deze week hebben wij een nieuwe uitnodiging kunnen versturen. Medewerkers kunnen zich nu dus weer aanmelden.


18-01-2021

Vaccinatie tegen corona

Op 11 januari 2021 hebben wij aan onze medewerkers een brief gestuurd met daarin een uitnodiging voor het halen van de vaccinatie tegen het coronavirus. Zij worden allemaal in de gelegenheid gesteld deze vaccinatie ook daadwerkelijk te halen. Vanuit OmniaZorg wordt dit van harte aanbevolen en gestimuleerd. We willen immers dat onze medewerkers, maar zeker ook onze cliënten, gezond blijven. Tenslotte willen we allemaal van het virus af en dit helpt daar zeker bij.


14-10-2020

Waarom mensen met een niet-Westerse achtergrond vaker ziek zijn door corona.

Mensen met een niet-Westerse achtergrond moeten veel persoonlijker worden geïnformeerd over corona door de mensen die ze kennen. De huidige informatie is ondoeltreffend en een van de redenen waarom zij vaker besmet zijn dan andere Nederlanders. Lees het artikel dat hierover is verschenen in het AD via de volgende link:

https://www.ad.nl/den-haag/waarom-mensen-met-een-niet-westerse-achtergrond-vaker-ziek-zijn-door-corona~af0a34e1/


07-10-2020

Teststraat in Zoetermeer

Vanaf maandag 5 oktober 2020 kunnen bewoners van Zoetermeer met coronaklachten zich in hun eigen stad laten testen. GGD Haaglanden heeft maandag namelijk een teststraat geopend aan de Denemarkenlaan. De teststraat heeft een capaciteit van 800 mensen.

Bezoekers kunnen met de auto door de teststraat, maar er is ook een speciale ingang voor fietsers en voetgangers. Ook is het mogelijk de auto te parkeren en vervolgens bij de voetgangersingang naar binnen te lopen.

Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 zal de coronateststraat op volle capaciteit gaan draaien. Mensen die momenteel coronaklachten hebben en zich willen laten testen moeten eerst het landelijke telefoonnummer 0800-1202 bellen om een afspraak te maken. Ook kan dat digitaal met DigiD.


21-09-2020

Zorgmedewerkers en leraren voorrang bij coronatesten.

Zorgmedewerkers en leraren krijgen vanaf maandag 21 september onder bepaalde voorwaarden voorrang bij coronatesten. Dit omdat de wachttijden bij de teststraten zijn opgelopen. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel. Lees meer over de voorwaarden en procedure op de site van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona


18-05-2020

Corona-test nu ook voor mantelzorgers, patiënten en risicogroepen

Vanaf 18 mei 2020 kunnen naast zorgverleners en mensen in contactberoepen uit de regio Haaglanden ook mantelzorgers, patiënten en risicogroepen zich laten testen bij de GGD op het corona-virus.

Wie kunnen zich laten testen?

U kunt zich laten testen bij de testlocatie in de parkeergarage van het Van der Valk hotel aan de Gildeweg 1 in Nootdorp, als u behoort tot een van onderstaande doelgroepen. Daarnaast moet u een of meer klachten hebben die passen bij de ziekte COVID-19 (dat wordt veroorzaakt door het coronavirus).

 • Het gaat om zorgmedewerkers werkzaam bij onder andere huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen en kraamzorg en geestelijke gezondheidszorg.
 • Mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis
 • Wmo-gefinancierde hulp en ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, in de dagbesteding, en of  begeleiding.

Daarnaast kunnen patiënten en risicogroepen zich laten testen

Welke patiënten worden getest?

Patiënten uit risicogroepen die in het ziekenhuis zijn opgenomen worden getest. Patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar een groot risico lopen om ernstig ziek te worden bij een besmetting kunnen getest worden. Dat geldt ook als besmetting grote gevolgen heeft voor de behandeling, verpleging of verzorging van de patiënt. De behandelend arts bepaalt of testen nodig is. Ook patiënten in een zorghotel of verpleeghuis en patiënten die veel thuiszorg of mantelzorg nodig hebben, kunnen getest worden als de arts dat nodig vindt.

Wat zijn de risicogroepen?

Risicogroepen zijn mensen van 70 jaar en ouder. En volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
 • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
 • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
 • ernstig leverlijden in Child-Pugh clas

Ik lever zorg aan kwetsbare mensen thuis. Hoe kan ik me laten testen?

Mantelzorgers, PGB zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg, die direct patiënt – of cliëntcontact hebben én (lichte) klachten hebben die passen bij een coronabesmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), kunnen zich laten testen.

Ik lever zorg aan kwetsbare mensen thuis, maar maak geen deel uit van het huishouden van de cliënt. Hoe kan ik me laten testen?

 • U meldt zich bij de regionale GGD voor een afspraak om te testen.
 • De GGD arts doet de triage en test indien noodzakelijk.
 • Tot de testuitslag bekend is laat u de zorg overnemen door een andere (professionele) zorgverlener.

Ik ben mantelzorger en woon bij de cliënt in huis. Hoe kan ik me laten testen?

 • U belt de huisarts of de GGD voor een afspraak om te testen.
 • De huisarts/GGD arts doet triage en test indien noodzakelijk.
 • Tot de testuitslag bekend is laat u de zorg overnemen door een (andere) professionele zorgverlener.
 • In afwachting van het testresultaat gelden voor u de leefregels zoals bij een verdachte patiënt in de thuissituatie.
 • Is de testuitslag positief dan gelden voor u de leefregels zoals bij een bevestigde patiënt in de thuissituatie.

Hoe meldt u zich aan voor een test?

U neemt contact op met uw huisarts, deze is verantwoordelijk voor de testaanvraag.

Wat gebeurt er als u zich bij de arts heeft gemeld?

Huisarts stelt u vragen over uw gezondheid om te beoordelen of u getest kan worden. De arts doet de medische check op basis van de meest recente LCI richtlijn(externe link) van het RIVM over COVID-19. De arts bepaalt of u wordt aangemeld voor een test bij de GGD.
GGD neemt dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen. Het streven is om dat nog dezelfde dag te doen. Bij geen gehoor ontvangt u per e-mail een afspraak voor de volgende dag. U ontvangt per mail een afspraakbevestiging met de datum, tijd en locatie van de test.

Wanneer en waar kan ik terecht voor de test?

De testlocatie is zeven dagen per week geopend. De locatie is alleen op afspraak te bezoeken. De precieze openingstijden worden dagelijks afgestemd op het aantal aanmeldingen. Medewerkers kunnen niet thuis of op een andere locatie getest worden.

De testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het van der Valk hotel in Pijnacker-Nootdorp aan de Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp. Het is de bedoeling dat de medewerker alleen en per auto komt. De medewerker moet zich bij aankomst legitimeren. Zonder legitimatie kan geen test worden afgenomen. Vervolgens wordt de medewerker vanuit de auto bemonsterd en rijdt weer door.

Hoe lang duurt het voordat de testuitslag bekend is?

Deze uitslag kunt u binnen 24 tot 48 uur na afname van de test verwachten. Mochten er heel veel aanvragen tegelijk zijn, dan kan het iets langer duren. Bij een positieve uitslag neemt de GGD telefonisch contact met u op. Is de uitslag negatief, dan ontvangt u van hen een e-mail. De GGD adviseert u om thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Volg hierin de richtlijnen van uw organisatie/beroepsgroep.

Vragen?

Met vragen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 8.30 en 13.00 uur terecht bij de GGD. Zij zijn te bereiken via 088-355 01 00.


Bij coronaverdenking of -besmetting

21-04-2020

Binnen de thuiszorgteams hebben wij – zoals vele zorginstellingen – te maken met verdenkingen met het COVID-19 virus. Om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, werken wij met protocollen die zijn afgeleid van de RIVM-richtlijnen en het beleid van GGD regio Den Haag. Ons doel is en blijft goede zorg aan onze cliënten verlenen en een veilige werkomgeving bieden voor onze medewerkers.

Bij cliënten die symptomen hebben die verband kunnen houden met corona, gebruiken onze collega’s extra persoons beschermende middelen. Deze cliënten wordt geadviseerd meteen contact op te nemen met hun huisarts. Indien blijkt dat er sprake is van een (mogelijke) besmetting, wordt de zorg overgenomen door een speciaal coronateam van OmniaZorg. En is er geen sprake van een (mogelijke) besmetting, dan blijft de zorg in handen van de medewerkers in de route zoals dat al het geval was.


Maatregelen cliënten Thuiszorg rondom Coronavirus

31-03-2020

Allereerst willen wij u aangeven dat wij van harte met u meeleven, nu het dagelijks leven anders loopt dan dat u gewend bent. Gezien alle ontwikkelingen omtrent het Coronavirus, informeren wij u over de belangrijkste gevolgen die de maatregelen kunnen hebben voor de zorg en ondersteuning die wij aan u verlenen.

Voortgang van de zorg
Onze collega’s doen er alles aan om de zorg aan u zo goed mogelijk te continueren. Wanneer de situatie rondom het Coronavirus verder verandert, zullen wij u informeren en samen met u en/of uw naasten naar oplossingen zoeken.

Meld het ons als u gezondheidsklachten heeft
Wij vragen u om op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op te nemen met ons via 085 – 4019210 wanneer u de volgende klachten heeft:

Hoesten en benauwdheid in combinatie met koorts of een koortsachtig gevoel.

Wij informeert vervolgens onze collega’s, zodat zij voorzorgsmaatregelen kunnen treffen wanneer zij de zorg aan u komen verlenen. 

Houdt u aan de hygiënemaatregelen
Om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk dat u zich goed aan de hygiënemaatregelen houdt:

 • Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Houdt afstand van 1,5 meter tot anderen wanneer u naar buiten gaat.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

Houdt de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten
Wij kunnen niet voorzien hoe de situatie met betrekking tot het Coronavirus zich in Nederland verder ontwikkelt. Wij adviseren u om ook de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten te houden.


Brieven verstuurd aan cliënten met informatie rondom coronavirus

17-03-2020

Er zijn brieven over het Coronavirus verstuurd naar al cliënten in de begeleiding. In deze brieven staat welke maatregelen OmniaZorg treft om de kans om besmetting met het Coronavirus bij een cliënt en medewerker van OmniaZorg zo klein mogelijk te houden. In dit nieuwsbericht kunt u de verzonden brieven terug lezen. Wij houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.


Informatie over het coronavirus

11-03-2020

Zoals bekend hebben we ook in Nederland te maken met het Coronavirus (Covid-19). Binnen onze regio zijn op dit moment 8 gevallen bekend waaronder in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp. Dit is uiteraard geen reden tot paniek maar we moeten nog strikter zijn wat betreft hygiëne en alertheid bij verdachte situaties. Laten we goed zorgen voor onszelf en onze cliënten. 

Hygiënemaatregelen die van belang zijn om spreiding te voorkomen:

Je handen goed wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. De algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op advies van het RIVM wordt sinds maandag 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen hand te schudden. 

Binnen OmniaZorg volgen we de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De focus ligt hierbij op preventie.